Om oss

Vi är NWT Direkt

NWT Distribution AB med varumärke NWT Direkt, är ett bolag inom NWT Gruppen AB.

Vi är ett distributionsbolag som distribuerar morgontidningar, tidskrifter, brev, mindre paket och oadresserad reklam i Värmland, delar av Skaraborg och norra Dalsland.

Vårt distributionsbolag startade sin verksamhet 1 mars 2019. 1 november 2019 tog vi över distributionen i Lidköpingsområdet från VTD. Sedan januari 2021 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001.

I bolaget ingår även Postiljohan som är en lokal postleverantör i Karlstad.

Vi har cirka 350 anställda distributörer som med bil, cykel och till fots gör cirka 100 000 leveranser/natt måndag-lördag året runt.

Se vår miljöpolicy här.

Se vårt miljöcertifikat här.

Vårt huvudkontor finns i Karlstad där ni även kan nå oss via följande kanaler:

Postadress: NWT Distribution AB, Box 5088, 650 05 Karlstad

Telefon växel: 010-480 99 09

Hållbarhetsrapport 2023

NWT Gruppen AB:s hållbarhetsrapport redovisar koncernens övergripande verksamhet och redovisar det arbete som koncernen bedriver avseende miljö, socialt ansvar, personal samt affärsetik och mänskliga rättigheter.


Ladda ner och läs hållbarhetsrapport 2022
Ladda ner och läs hållbarhetsrapport 2021