Kontakta oss

Kontakt

Vill du höra mer om vad vi kan erbjuda efter dina behov, kontakta oss direkt på karlstad@nwtdirekt.se eller telefon, vxl: 010-480 99 09

Postiljohan

Boka bud med Postiljohan via telefon: 054-15 66 60

Reklamation

Har din tidning inte levererats? Anmäl utebliven tidning här

Visselblåsning

Vi strävar efter att driva NWT Direkt på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att missförhållanden som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning har vi inrättat en visselblåsarlösning.